Obec Dobrochov oficiální stránky obce
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Historie > Významné události v kostce

Významné události v kostce

Některé poznatky ze sčítání lidu – demografický vývoj obce

Rok       počet domů     počet obyvatel mužů   -     žen

1834             56                        380               -                -
1854               -                          361               -               -
1869               -                          320               -               -
1890             70                        296           136           160
1900              71                       333           146           187
1910             72                        341           162          179
1925             73                        368           168          192
1930              -                          338               -              -
1950              -                          358               -              -
1961            74                        328            146         182
1970            85                        302            142         160
1980            81                        254            129         125
1991            89                        249            120         129
2005            95                        271            127         143
2014             -                          320

Významné události v kostce

1131 – první písemná zmínka o obci
1866 – v obci řádila cholera, které podlehlo 40 občanů
1875 – zahájena stavba školy v Dobrochově
1914 – úředně oznámeno, že jako první ve válce padl Antonín Charvát
1917 – rekvírován zvon z kapličky, podle kterého si zdejší občané určovali čas
1918 – 28. října večer telegramem oznámeno, že I. sv. válka skončila. Na památku této události zasazeny na návsi tři lípy svobody
1920 – zaveden v obci elektrický proud
1924 – obec postižena velikou povodní. Nejvíce postižen dům p. Josefa  Tomka, p. Josefa
 Smékala, p. Františka Spurného a pí. Možné.
1927 – započalo se stavbou kaple, náklady hrazeny se sbírek a milodarů
– postaven pomník padlých na návsi v blízkosti kaple a slavnostně       odhalen 7. srpna
– na podzim započato s výstavbou kanalizace přes obec
1930 – dokončena stavba kanalizace
1932 – 25. září slavnost otevření místní kaple. Byl přítomen i senátor Dr. Mořic Hruban, který po vysvěcení přednesl projev
1936 – začalo se pracovat na výstavbě vysílací stanice na Předině
– 18. listopadu se přihodilo v obci letecké neštěstí
1937 – 28. srpna odhalení pamětní desky popravenému ruskému legionáři Emilu Černému  pod patronátem zdejšího rodáka div. generála Hoška
1945 – 29. dubna bombardována obec Dobrochov. Při náletu zahynuli Antonín Šolc a  Jaroslav Kučinský.
– 30. dubna v 15:50 hod. byl vyhozen do povětří anténní stožár na vysílači
– 9. května byla osvobozena obec Dobrochov rumunským vojskem
1947 – 4. října otevření nového vysílače Morava za osobní účasti ministra pošt Mons. Františka Hály, vydáno příležitostní poštovní razítko
– zahájena výstavba nové školní budovy podle plánů arch. Sedláčka
1950 – v srpnu provedena kolaudace nové školní budovy a 1. září se začalo vyučovat v nové   škole
1951 – školní park byl vysázen okrasnou sadbou, upraven a zatravněn terén podle plánu architekta Zdráhala ze Vsetína
1957 – v listopadu založeno JZD Dobrochov
1972 – v květnu slavnostní odhalení Pamětní desky obětem II.sv. války
1973 – výstavba nové prodejny OKAL v obci,  započato 31. března a v prodejně se začalo prodávat 6. listopadu
         – dobrochovský občan Tomáš Mazal se dožil 100 let
1974 – družstvo mladých požárníků se stalo krajským vítězem v celostátní požárnické hře Plamen
1978 – zahájena výstavba vodovodu ve zdejší obci podle plánů n.p. Sigma Lutín
1986 – v lednu zrušen Místní národní výbor  Dobrochově a byl integrován do Brodku u Pv, zřízen občanský výbor Dobrochov
1987 – ukončena výstavba vodovodů a provedena kolaudace
1994 – po volbách do obecního zastupitelstva osamostatnění obce, vytvoření nového Obecního úřadu v Dobrochově
1996 – plynofikace obce, v říjnu spuštění plynu do potrubí
2002 – úředně zrušena Mateřská škola pro nedostatek dětí
2003 – oprava kaple, její nasvícení, oslava 70. výročí postavení kaple
         – 100 let paní Bernardiny Tomkové
2004 – obci byl udělen předsedou Poslanecké sněmovny PČR Lubomírem Zaorálkem znak a prapor

zpět na Historie

25. 1. Miloš

Zítra: Zora

Čistírna odpadních vod Výšovice


www.covvysovice.cz

 

Základní škola Brodek u Prostějova

skola brodek.jpg

Zajímavé odkazy

Návštěvnost stránek

141672