Entente Florale Europe

Mezinárodní zahradnická soutěž, která byla založena za účelem ocenění evropských měst a vesnic, které vynikají v zahradnických směrech. Ceny jsou udělovány jednou ročně turistickými radami a zahradnickými společnostmi v evropských zemích. Rozlišují se dvě kategorie: města (počet obyvatel 10 001 a více) a vesnice (počet obyvatel do 10 000).

Evropské Entente Florale je soutěž pro města a vesnice. Každá soutěžící země navrhuje své město a vesnici. Porota město a vesnici navštíví a provede hodnocení. Soutěž byla založena před cca 30 lety, původně z iniciativy Velké Británie a Francie. V současné době se účastní 12 zemí a další žádosti o účast se posuzují. Soutěže se dnes účastní těchto dvanáct zemí: Belgie, Česká republika, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Rakousko, Slovinsko a Spojené království.

V roce 1996 byla založena mezinárodní nezisková organizace s názvem Association Européenne pour le Fleurissement et le Paysage, která soutěž organizuje a dostalo se jí podpory od oficiálních míst v různých zemích. AEFP vznikla podle belgického práva, a to 8. září 1997, přičemž stanovy byly zveřejněny na belgickém Monitoru 8. září 1998 (aktualizované znění stanov k 2. 5. 2002 bylo publikováno stejným způsobem 28. 4. 2006.)

Od roku 1998 se AEFP a soutěž Entente Florale Europe otevřely pro všechny země EU jakož i země EFTA.

Soutěž požívá od svého vzniku podpory Mezinárodní asociace zahradnických výrobců. V jednotlivých zemích je soutěž podporována a organizována ministerstvy či jinými úřady pro zemědělství a turistiku, jakož i zahradnickými orgány a asociacemi. Například v ČR to je Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu.

Předseda AEFP zastupuje a jedná jejím jménem navenek vždy ve funkčním období 2 let. Předseda je vždy jmenován z jiného státu, přičemž pořadí státu je určeno abecedně.

MUNIPOLIS

Novinky z úřadu přímo do vašeho telefonu

 Odebírat zprávy do telefonu

 Zobrazit nástěnku

 Stáhnout mobilní aplikaci