Historie

Slovo starosty obce

Dostalo se mi cti jménem Obecního zastupitelstva obce Dobrochov prohovořit k Vám v úvodu této publikace, která podává obraz z dějin a života občanů obce Dobrochov. Jsem přesvědčen, že toto dílo potěší každého občana obce a rodáka, žijícího ať už v Dobrochově nebo kdekoliv jinde. Jistě mi dáte za pravdu, že si naše obec zpracování svých dějin zasloužila.
Dovolte mi proto vznést poděkování autorovi - panu Františku Zapletalovi, bývalému učitelovi na dobrochovské škole a dlouholetému kronikářovi obce za napsání tohoto díla.
Vážení spoluobčané, milí rodáci, přijměte prosím tuto knížečku, která je nevelká rozsahem, ale nám drahá obsahem, s láskou, s jakou byla napsána. Nechť je příjemným pozdravem všem nám i budoucím a oslavou práce a píle našich předků i současníků.

Miloslav Kříž

A slovo poslední

Od pradávna každý člověk tíhl ke své obci, kde prožil chvíle radostné i chvíle žalostné. Toužil proto znát historii své obce, vědět, za jakých podmínek se život v obci rozvíjel, čeho bylo v její historii dosaženo, jakými cestami se život těch, kteří v obci žili ubíral.

Nemohli jsme v této brožurce zachytit všechno. To nebylo hlavním cílem. Při psaní této knížečky nám leželo na srdci především to, abyste znali dějiny své obce, z mnohých věcí se poučili, mnohé věci, které se v minulé době podařily, abyste si jich vážili a byli na ně hrdi.

Touto malou knížečkou jsme chtěli vzdát hold, vzpomínku a poděkování všem jmenovaným i nejmenovaným občanům za to, čím přispěli k radostnému životu, čím přispěli k tomu, aby naše obec dále žila, byla nám opravdovým domovem, ale také proto, abychom pokračovali a starali se o krásu svého domova a své obce jako ti, kteří stáli u zrodu všech těchto úspěchů.

Přelétne ještě mnoho černých mraků nad touto obcí. Vyjde však i mnoho slunce a obloha bude čistá, modrá, život půjde dál. Život však bude takový, jaký si občané připraví, jak a jakým dílem přiloží ruku k dílu, aby se jim v této vesničce žilo dobře a spokojeně a nejen oni, ale i jejich následovníci byli v ní vždy šťastni.
Pokud tato přímá vzpomínka přispěje k tomu, že vzpomenete všech těch, kteří na dnešním životě měli svůj podíl, že sami se zamyslíte nad tím, v jaké obci chceme dále žít, pak tyto řádky nebyly psány zbytečně.

František Zapletal

MUNIPOLIS

Novinky z úřadu přímo do vašeho telefonu

 Odebírat zprávy do telefonu

 Zobrazit nástěnku

 Stáhnout mobilní aplikaci