Spolek Aspire

Rozvoj aktivního využití volného času občanů v obci Dobrochov a okolí, ochrana životního prostředí, přírody a krajiny.

E-mail: aspire.spolek@gmail.com

Webové stránky spolku Aspire