Ocelová vyhlídka v Dobrochově

Jako připomínku 100. výročí vzniku Československa jsme postavili ocelovou vyhlídku, která představuje Výhled do dalšího století republiky. Stavba byla realizována nákladem obce Dobrochov za přispění Olomouckého kraje.

Projekt pro výsadby a celkovou úpravu prostranství okolí Vyhlídky Dobrochov zpracoval Ing. Jan Divila, autorizovaný architekt. Obec Dobrochov děkuje Ing. Janu Divilovi za přínosnou inspiraci k realizaci výsadby a celkovou úpravu prostranství okolí Vyhlídky Dobrochov, vyjádřenou v jeho projektu z října 2016.

Stavba Vyhlídky Dobrochov byla realizována volně dle návrhu Ing. arch. Marty Balážikové. Obec Dobrochov děkuje Ing. arch. Martě Balážikové za přínosnou inspiraci ke stavbě Vyhlídky Dobrochov vyjádřenou v její studii z července 2017.

Projekt ke stavbě Vyhlídky Dobrochov zpracovali Ing. Mária Šandová a Ing. Jiří Zapletal. Obec Dobrochov děkuje Ing. Márii Šandové a Ing. Jiřímu Zapletalovi za netradiční řešení konstrukce Vyhlídky Dobrochov v jejich projektu z dubna 2018. Současně děkuje firmě KOVO Šanda za realizaci Vyhlídky Dobrochov dle zpracovaného projektu v září 2018.