Škola

Povinná školní docházka byla v království českém zavedena v roce 1774 za vlády Marie Terezie. V té době byla obec Dobrochov přiškolena ke škole v Brodku u Pv. V roce 1813 se odloučila. V prvních letech se vyučovalo na rozličných místech. Teprve později byla v č.p. 34 zřízena školní budova, která měla pouze jednu třídu. Učitel měl v té době plat 130 zlatých ročně, což bylo na hranicích existenčního minima. Proto si učitel v Dobrochově přivydělával jako zvoník.
Po vydání nových zákonů v roce 1875 byla postavena nová škola. Stavba nové školy započala koncem června 1875 a ukončena byla koncem srpna téhož roku. Vyučovati ve škole se započalo v měsíci říjnu, ale úředně budova školy byla přejata až v listopadu 1875. Prvním učitelem v nové škole byl František Zöllner.
Škola nebyla kvalitně postavena. Byla vlhká, vlhkost ve třídě dosahovala výše 1 m. Po I. světové válce se začalo jednat o stavbě nové školy, protože budova byla ve stále horším a horším stavu, až začátkem třicátých let byla uznána jako nezpůsobilá k vyučování. I přesto, že obecní zastupitelstvo bylo několikrát upozorňováno, aby se zabývalo postavením nové budovy, nedošlo k tomu, neboť obec se nehodlala zadlužit.

Až tedy bombardování obce v dubnu 1945, kdy školní budova dostala přímý zásah, situaci vyřešilo.Školní budova, dokončená v r.1950
Po skončení II. světové války se již v budově neučilo, byly vybrány náhradní místnosti, nejprve v hasičské zbrojnici, potom v hostinci p. Konšela na Fajce, kde se učilo až do roku 1950, kdy byla postavena nová, moderní škola, jedna z nejmodernějších na okrese Prostějov.
Stavbu nové školy projektoval dobrochovský rodák ing.arch.Zdeněk Sedláček. Školu začala stavět firma Chytil a Urbanovský, stavitelé Prostějov, po znárodnění dostavěla školu firma Průmstav. Nová školní budova byla slavnostně otevřena 1.září 1950. Mnoho dětí získalo základní vzdělání v Dobrochovské škole, než byla v roce 1976 škola v Dobrochově zrušena a od té doby navštěvují žáci základní školu v Brodku u Prostějova.

Učitelé na dobrochovské škole:

1. Učitel Viktorin ( 1813 - 1814 )
2. Prokop Zapletal ( 1814 - 1836 ) – praví se o něm, že byl vysloužilým vojínem, holičem a šumařem ( 1814 - 1836 )
3. Karel Redl ( 1836 - 1846 ) – po jeho odchodu krátký čas do obsazení Jan Zámek
4. Vincenc Čech ( 1846 - 1850 )
5. František Zöllner ( 1850 - 1890 )
6. Josef Zatloukal ( 1890 - 1902 )
7. František Obručník ( 1902 - 1923 )
8. Karel Hudeček ( 1923 - 1924 )
9. Adolf Matoušek ( 1924 - 1925 )
10. Jaroslav Kunčík ( 1925 - 1926 )
11. Karel Dočkal ( 1926 - 1928 )
12. František Smětal ( 1928 - 1929 )
13. Rudolf Cetkovský ( 1929 - 1931 )
14. Vojtěch Hanák ( 1931 - 1945 )
15. Marie Hamerská ( 1945 - 1951 )
16. Alois Navrátil ( 1951 - 1968 )
17. Eva Krčová ( 1968 - 1970 )
18. Eva Oharková ( 1970 - 1971 )
19. František Zapletal ( 1971 - 1976 )

Mateřská škola

Mateřská škola byla v obci zřízena v roce 1950, tedy po otevření nové školní budovy. První ředitelkou školy byla Marie Hamerská, která byla zároveň ředitelkou Národní školy. První učitelkou, která začala ve škole vyučovat byla Marie Lovečková.
Po otevření byla mateřská škola vedena jako polodenní. Od roku 1972 byla vedena jako škola s celodenním provozem, který se udržel až do roku 1992.
Od zřízení školy se vařilo pro děti ve školní kuchyni, nejprve přesnídávky, později i obědy. Vařilo se až do roku 1976, kdy se s vařením skončilo a obědy i svačiny se vozily z jídelny MŠ v Brodku u Pv a od roku 1994 z MŠ Otaslavice.
Mateřská škola byla uzavřena v roce 2002 pro nedostatek dětí, které začaly chodit do MŠ v Brodku u Pv.

Ředitelé na MŠ Dobrochov:

1. Marie Hamerská
2. Alois Navrátil
3. Jarmila Zbožínková
4. Ludmila Mlčochová
5. Eva Kamzíková
6. Zdena Pešková
7. Václava Mazalová

Učitelky na MŠ Dobrochov:

1. Marie Lovečková
2. Marie Nakládalová
3. Božena Novotná
4. Ludmila Vykopalová
5. Věra Májková
6. Ludmila Kozáková
7. Zdena Pešková
8. Pavla Janečková
9. Irena Lukášková
10. Hana Vysloužilová
11. Irena Kolaříková
12. Jana Polášková
13. Alena Hekalová
14. Marie Vařeková
15. Božena Novotná
16. Jiřina Bauerová
17. Jana Michalcová
18. Miroslava Lajšnerová

Zpět na Historii

MUNIPOLIS

Novinky z úřadu přímo do vašeho telefonu

 Odebírat zprávy do telefonu

 Zobrazit nástěnku

 Stáhnout mobilní aplikaci