Vyhlášky, zákony

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 14/2017 Sb. ... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Obecně závazné vyhlášky

Vyhláška Popis
OZV 1-2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodařství
OZV 1-2019 o stanovení systému SKO
OZV 3-2019 o nočním klidu
OZV 2-2017 kterou se stanoví část společného školského obvodu MŠ
OZV 1-2017 kterou se stanoví část společného školského obvodu ZŠ
OZV 1-2016 o regulaci provozování VHP
OZV 3-2010 o MP za užívání veřejného prostranství
OZV 2-2010 o MP, ze psů
OZV 2-2009 o ochraně veřejné zeleně a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
OZV 1-2009 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
MUNIPOLIS

Novinky z úřadu přímo do vašeho telefonu