Významné události v kostce

Některé poznatky ze sčítání lidu – demografický vývoj obce

Rok Počet domů Počet obyvatel Mužů Žen
1834 56 380 - -
1854 - 361 - -
1869 - 320 - -
1890 70 296 136 160
1900 71 333 146 146
1910 72 341 162 179
1925 73 368 168 192
1930 - 338 - -
1950 - 358 - -
1961 74 328 146 182
1970 85 302 142 160
1980 81 254 129 125
1991 89 249 120 129
2005 95 271 127 143
2014 - 320 - -

Významné události v kostce

1131 – první písemná zmínka o obci
1866 – v obci řádila cholera, které podlehlo 40 občanů
1875 – zahájena stavba školy v Dobrochově
1914 – úředně oznámeno, že jako první ve válce padl Antonín Charvát
1917 – rekvírován zvon z kapličky, podle kterého si zdejší občané určovali čas
1918 – 28. října večer telegramem oznámeno, že I. sv. válka skončila. Na památku této události zasazeny na návsi tři lípy svobody
1920 – zaveden v obci elektrický proud
1924 – obec postižena velikou povodní. Nejvíce postižen dům p. Josefa Tomka, p. Josefa
Smékala, p. Františka Spurného a pí. Možné.
1927 – započalo se stavbou kaple, náklady hrazeny se sbírek a milodarů – postaven pomník padlých na návsi v blízkosti kaple a slavnostně odhalen 7. srpna – na podzim započato s výstavbou kanalizace přes obec
1930 – dokončena stavba kanalizace
1932 – 25. září slavnost otevření místní kaple. Byl přítomen i senátor Dr. Mořic Hruban, který po vysvěcení přednesl projev
1936 – začalo se pracovat na výstavbě vysílací stanice na Předině – 18. listopadu se přihodilo v obci letecké neštěstí
1937 – 28. srpna odhalení pamětní desky popravenému ruskému legionáři Emilu Černému pod patronátem zdejšího rodáka div. generála Hoška
1945 – 29. dubna bombardována obec Dobrochov. Při náletu zahynuli Antonín Šolc a Jaroslav Kučinský. – 30. dubna v 15:50 hod. byl vyhozen do povětří anténní stožár na vysílači – 9. května byla osvobozena obec Dobrochov rumunským vojskem
1947 – 4. října otevření nového vysílače Morava za osobní účasti ministra pošt Mons. Františka Hály, vydáno příležitostní poštovní razítko – zahájena výstavba nové školní budovy podle plánů arch. Sedláčka
1950 – v srpnu provedena kolaudace nové školní budovy a 1. září se začalo vyučovat v nové škole
1951 – školní park byl vysázen okrasnou sadbou, upraven a zatravněn terén podle plánu architekta Zdráhala ze Vsetína
1957 – v listopadu založeno JZD Dobrochov
1972 – v květnu slavnostní odhalení Pamětní desky obětem II.sv. války
1973 – výstavba nové prodejny OKAL v obci, započato 31. března a v prodejně se začalo prodávat 6. listopadu – dobrochovský občan Tomáš Mazal se dožil 100 let
1974 – družstvo mladých požárníků se stalo krajským vítězem v celostátní požárnické hře Plamen
1978 – zahájena výstavba vodovodu ve zdejší obci podle plánů n.p. Sigma Lutín
1986 – v lednu zrušen Místní národní výbor Dobrochově a byl integrován do Brodku u Pv, zřízen občanský výbor Dobrochov
1987 – ukončena výstavba vodovodů a provedena kolaudace
1994 – po volbách do obecního zastupitelstva osamostatnění obce, vytvoření nového Obecního úřadu v Dobrochově
1996 – plynofikace obce, v říjnu spuštění plynu do potrubí
2002 – úředně zrušena Mateřská škola pro nedostatek dětí
2003 – oprava kaple, její nasvícení, oslava 70. výročí postavení kaple – 100 let paní Bernardiny Tomkové
2004 – obci byl udělen předsedou Poslanecké sněmovny PČR Lubomírem Zaorálkem znak a prapor

Zpět na Historii

MUNIPOLIS

Novinky z úřadu přímo do vašeho telefonu

 Odebírat zprávy do telefonu

 Zobrazit nástěnku

 Stáhnout mobilní aplikaci