Znak a vlajka obce

Udělení znaku a praporu obce

Dne 9. června 2004 předal předseda Poslanecké sněmovny PČR Lubomír Zaorálek obci dekret o udělení obecních symbolů – znaku a praporu obce. Návrh obecních symbolů vytvořil pan Lubomír Kaprál ze Seloutek, grafickou podobu potom vytvořil výtvarník Milan Šimík.

Popis znaku
Ve zlatém štítě vykořeněný dub přirozené barvy nad červeně mřežovanou patou se zlatými hvězdami v křížení.

Popis praporu
List tvoří červený žerďový pruh, široký jednu třetinu délky listu, a žluté pole se zeleným vykořeněným dubem s hnědým kmenem. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Vykořeněný dub je odpradávna symbolem obce Dobrochov. Navazuje na něj několik pověstí a podle některých pramenů je i název obce odvozen ze staroslověnčiny, představujíce pojem dub, dubové lesy. Dub byl také na starém obecním pečetidle z roku 1668, které se ztratilo po bombardování v roce 1945. Červeně mřežovaná pata se zlatými hvězdami v křížení symbolizuje skutečnost, že Dobrochov byl po několik staletí poddanskou vesnicí města Prostějova a ze znaku Prostějova bylo toto mřežování přejato.
V návrhu praporu pak byla použita barevná kombinace ze znaku s tím, že zlato je nahrazeno žlutou barvou.

Zpět na Historii

MUNIPOLIS

Novinky z úřadu přímo do vašeho telefonu

 Odebírat zprávy do telefonu

 Zobrazit nástěnku

 Stáhnout mobilní aplikaci